Werken met Afdeling Educatie

Afdeling Educatie ondersteunt professionals bij onderwijskundige vraagstukken binnen het (beroeps)onderwijs. Marieke van den Hout is de oprichter van Afdeling Educatie en ze is werkzaam als onderwijskundig adviseur, trainer en coach.

Over Marieke
Met een drietal diploma’s op zak (Opleidingskunde, Onderwijswetenschappen en Pabo), werkt Marieke sinds 2015 vol enthousiasme als freelance onderwijskundig adviseur, projectleider, trainer en coach. Marieke werkt binnen het (beroeps)onderwijs; van mbo (niveau 4), Associate degree (niveau 5) tot hbo (niveau 6).
Met een nieuwsgierige houding, kritische blik en een dosis didactische creativiteit werkt Marieke aan de volgende opdrachten:

  • (Her)ontwerp curriculum
    Het begeleiden van docententeams tijdens het (her)ontwerp van het curriculum. Daarbij kan het gaan om het begeleiden van het ontwerpproces, het ontwikkelen, het evalueren en het bijstellen van een opleidingen of leertraject.
  • Begeleiding bij accreditaties (Ad en hbo)
    Het begeleiden van docententeams in de voorbereiding op het bezoek van het visitatiepanel in het kader van de accreditatie. Het kan daarbij gaan om het op orde brengen van de onderwijskwaliteit op lange termijn, maar ook gaan om het schrijven of tegenlezen van het zelfevaluatie rapport (ZER) en het trainen van de docenten ter voorbereiding op de training voor op de visitatiegesprekken. Marieke neemt ook zitting in panels voor (proef)audits.
  • Docentprofessionalisering (training en coaching-on-the-job)
    Van training van een dagdeel voor het hele team tot een persoonlijk begeleidingstraject van meerder maanden. Marieke ondersteunt docenten en trainers bij het ontwikkelen van hun pedagogische en didactische vaardigheden. Hierbij wordt altijd gekeken naar de vraag van de docent(en) en maatwerk geleverd.


Een onderwijskundig vraagstuk dient zich aan. Waar te beginnen? En vooral hoe dit vraagstuk aan te pakken om tot een passend antwoord op uw vraag te komen? Vanuit een combinatie van rollen kan Marieke hierbij ondersteunen. Onderstaand worden deze kort toegelicht.

Onderwijskundig adviseur
Vanuit de rol van onderwijskundig adviseur bekijkt Marieke samen met u het onderwijskundig vraagstuk en ontvangt u advies. Vervolgens werkt Marieke de adviezen uit tot een visie, blauwdruk, ontwerp kader, toetsplan of ander gewenst resultaat.

Procesbegeleider of projectleider
Als procesbegeleider ondersteunt Marieke een (project)groep bij het inrichten of sturen van een (onderwijskundig) project, zodat dit project soepel verloopt en op constructieve wijze leidt tot het gewenste resultaat. 

Onderwijskundig Schrijver
Regelmatig schrijft en redigeert Marieke (beleids)stukken. Te denken valt hierbij ondermeer aan: visiestukken, beleidsstukken zoals opleidingskaders en opleidingsprofielen en zelfevaluatie rapporten (ZER).

Onderwijskundig Ontwerper 
Als onderwijskundig ontwerper helpt Mariek bij het beramen, smeden en bedenken van een plan de campagne voor de gewenste leeroplossing. Het resultaat: een ontwerp, waarbij de lijnen van de leeroplossingen zijn uitgedacht. Bijvoorbeeld in de vorm van een high level design (blauwdruk) voor een curriculum.
Na het vaststellen van het ontwerp van de leeroplossing, gaan we over tot actie: het plan wordt ontwikkeld. Een gedegen detailed design (het leermiddel) is het resultaat.

Trainer en Coach (didactische vaardigheden)
Met de voeten in de klei, dus voor de groep staan. Daar krijgt Marieke veel energie van. Het geven van les, training of een workshop voor docenten met als doel hen te professionaliseren in hun didactische vaardigheden. Marieke begeleidt in dat geval een groep lerenden. Ook een individueel traject is mogelijk. Vanuit haar rol als coach begeleidt Marieke docenten of trainers om zo gericht te werken aan hun hulpvraag. De focus ligt altijd op het ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Nieuwsgierig? Neem ook hier even een kijkje voor meer informatie. 

Heeft u een vraag of uitdagende opdracht voor Afdeling Educatie?

Neem telefonisch of per mail contact op.
06 – 1981 55 85 || marieke@afdelingeducatie.nl