Hoe kan Afdeling Educatie u helpen?

Een onderwijskundige uitdaging dient zich aan. Waar te beginnen? En vooral hoe dit vraagstuk aan te pakken om tot een passend antwoord op uw vraag te komen? Vanuit een combinatie van rollen kan Marieke hierbij ondersteunen. Onderstaand worden deze kort toegelicht.


Onderwijskundig adviseur
Vanuit de rol van onderwijskundig adviseur bekijkt Marieke samen met u het onderwijskundig vraagstuk en ontvangt u advies. Vervolgens werkt Marieke de adviezen uit tot een visie, blauwdruk, ontwerp kader, toetsplan of ander gewenst product.

Procesbegeleider
Als procesbegeleider ondersteunt Marieke een (project)groep bij het inrichten of sturen van een (onderwijskundig) project, zodat dit project soepel verloopt en op constructieve wijze leidt tot het gewenste resultaat.

Onderwijskundig Schrijver
Regelmatig schrijft en redigeert Marieke (beleids)stukken. Te denken valt hierbij ondermeer aan: visiestukken, beleidsstukken zoals opleidingskaders en opleidingsprofielen, doelmatigheidstoetsen (DMT), toets nieuwe opleiding (TNO) en zelfevaluatie (ZER).

Onderwijskundig Ontwerper
Als onderwijskundig ontwerper helpt Mariek bij het beramen, smeden en bedenken van een plan de campagne voor de gewenste leeroplossing. Het resultaat: een ontwerp, waarin de lijnen van de leeroplossingen zijn uitgedacht bijvoorbeeld in de vorm van een high level design (blauwdruk) voor een curriculum.

Onderwijskundig Ontwikkelaar
Na het vaststellen van het ontwerp van de leeroplossing, gaan we over tot actie: het plan wordt ontwikkeld. Een gedegen detailed design (het leermiddel) is het resultaat.

Trainer 
Met de voeten in de klei, dus voor de groep staan. Daar krijgt Marieke veel energie van. Het geven van les, training of een workshop. Marieke begeleidt in dat geval een groep lerenden. De focus kan op uiteenlopende zaken liggen: van het ontwikkelen van didactische of communicatieve vaardigheden, schrijven, leren leren of …

Sparringspartner
U heeft een idee en zoekt iemand om van dit idee te realiseren. Maar al te graag helpt Marieke u als sparringspartner. Zie Marieke als uw spiegel, uw klankbord. Samen in gesprek, uitwisselen van ideeën en zo samen tot een realistisch plan komen. Klink goed, niet waar?

 


Heeft u een vraag of uitdagende opdracht voor Afdeling Educatie?

Neem telefonisch of per mail contact op.
06 – 1981 55 85 || marieke@afdelingeducatie.nl