Hoe kan Afdeling Educatie u helpen?

Een onderwijskundig vraagstuk dient zich aan. Waar te beginnen? En vooral hoe dit vraagstuk aan te pakken om tot een passend antwoord op uw vraag te komen? Vanuit een combinatie van rollen kan Marieke hierbij ondersteunen. Onderstaand worden deze kort toegelicht.

Onderwijskundig adviseur
Vanuit de rol van onderwijskundig adviseur bekijkt Marieke samen met u het onderwijskundig vraagstuk en ontvangt u advies. Vervolgens werkt Marieke de adviezen uit tot een visie, blauwdruk, ontwerp kader, toetsplan of ander gewenst resultaat.

Procesbegeleider
Als procesbegeleider ondersteunt Marieke een (project)groep bij het inrichten of sturen van een (onderwijskundig) project, zodat dit project soepel verloopt en op constructieve wijze leidt tot het gewenste resultaat. 

Onderwijskundig Schrijver
Regelmatig schrijft en redigeert Marieke (beleids)stukken. Te denken valt hierbij ondermeer aan: visiestukken, beleidsstukken zoals opleidingskaders en opleidingsprofielen en zelfevaluatie rapporten (ZER).

Onderwijskundig Ontwerper en Ontwikkelaar
Als onderwijskundig ontwerper helpt Mariek bij het beramen, smeden en bedenken van een plan de campagne voor de gewenste leeroplossing. Het resultaat: een ontwerp, waarbij de lijnen van de leeroplossingen zijn uitgedacht. Bijvoorbeeld in de vorm van een high level design (blauwdruk) voor een curriculum.
Na het vaststellen van het ontwerp van de leeroplossing, gaan we over tot actie: het plan wordt ontwikkeld. Een gedegen detailed design (het leermiddel) is het resultaat.

Trainer en Coach (didactische vaardigheden)
Met de voeten in de klei, dus voor de groep staan. Daar krijgt Marieke veel energie van. Het geven van les, training of een workshop voor docenten met als doel hen te professionaliseren in hun didactische vaardigheden. Marieke begeleidt in dat geval een groep lerenden. Ook een individueel traject is mogelijk. Vanuit haar rol als coach begeleidt Marieke docenten of trainers om zo gericht te werken aan hun hulpvraag. De focus ligt altijd op het ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Nieuwsgierig? Neem ook hier even een kijkje voor meer informatie. 


Heeft u een vraag of
 uitdagende opdracht voor Afdeling Educatie?

Neem telefonisch of per mail contact op.
06 – 1981 55 85 || marieke@afdelingeducatie.nl